Over Cantabile Plus

Cantabile Plus is een zelfstandig gemengd koor van momenteel 65 leden. Het is opgericht in 2006 en voortgekomen uit de Vereniging Cantabile met als doel om in een wat rustiger oefentempo toch met plezier en op kwalitatief goed niveau te blijven zingen. Het koor is aangesloten bij LOVOK (Landelijke Organisatie voor Ouderenkoren).

LEES VERDER

Concertagenda

Enthousiaste koorleden gezocht.  Cantabilé Plus heeft weer plaats voor nieuwe leden! Als u enthousiast bent over ons mooie koor kunt u drie maal vrijblijvend komen meezingen/luisteren. Als u besluit lid te willen worden, volgt er een stemtest die wordt afgenomen door onze dirigente.


Wij repeteren iedere woensdagmiddag van 14.30 -16.30 uur in Huis van de Heuvel, Mgr. Nolensplein in Breda.

Cantabile  Plus ontvangt geen structurele overheidssubsidie en functioneert dankzij de abonnementen van de leden en giften. Wilt u ons ondersteunen? Wij verwelkomen uw graag in onze Vriendenkring. U kunt Vriend worden voor tenminste 25 euro per jaar. Als vriend van de gemengde zangvereniging Cantabile Plus steunt u de vereniging maar u krijgt er ook iets voor terug. Vrienden ontvangen aankondigingen van de muziekuitvoeringen, bovendien voor één concert per jaar een vrijkaartje en een gereserveerde zitplaats in de concertzaal of de kerk. Bij inschrijving voor 50 euro krijgt u uiteraard twee kaarten per jaar.

Als u Vriend wilt worden kunt u inschrijven op het aanmeldingsformulier op de website van Cantabile Plus (www.cantabileplus.nl) of via secretarisplus@gmail.com. U ontvangt z.s.m. een antwoord van het secretariaat. Het rekeningnummer van de vereniging is: NL 72 RABO 0158 8379 t.n.v. Cantabile Plus.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

 

 

De dirigent

Curriculum Vitae van de dirigent Maria Kuijpers-van Leeuwen.

Maria Kuijpers-van Leeuwen maakt al op jonge leeftijd muziek in huiselijke kring en in het kerkkoor van haar vader.

Zij studeert in 1977 af aan de Pedagogische Academie met als specialisatie muziek en verzorgt vele jaren de muzieklessen op basisscholen.

Daarnaast wordt zij dirigent van vele koren. Allereerst in haar vorige woonplaats, later in Breda en omstreken

Haar contacten met veel beroeps- en amateurmusici  resulteren in het organiseren van jaarlijkse concerten in zowel het binnen- als het buitenland.

Op dit moment is zij de dirigent Van Cantabile Plus en van het Dongens Mannenkoor en bestuurder van de Projectkoren Personare en Qui Vive

Ons repertoire

Het repertoire is heel gevarieerd en bestaat uit wereldlijke en geestelijke liederen in diverse stijlperioden van de Middeleeuwen tot aan de moderne klassieken .

Hoogtepunten

Vanaf de oprichting in 2006 heeft Cantabile Plus al heel wat speciale concerten verzorgd, alle zorgvuldig samengesteld door onze dirigent Maria Kuijpers-van Leeuwen.

foto: Jan Korebrits

LEES VERDER

Het bestuur

Het bestuur van Cantabile Plus bestaat uit de volgende personen:

Elly Rozinga – voorzitter

Nen Heerdink – secretaris

Ria Bosman – penningmeester

Jopie Versteegh – public relations 

Ploni Verharen - lid