Over Cantabile Plus

Cantabile Plus is een zelfstandig gemengd koor van momenteel 65 leden. Het is opgericht in 2006 en voortgekomen uit de Vereniging Cantabile met als doel om in een wat rustiger oefentempo toch met plezier en op kwalitatief goed niveau te blijven zingen. Het koor is aangesloten bij LOVOK (Landelijke Organisatie voor Ouderenkoren).

LEES VERDER

Concertagenda

 

KERSTVIERING

Het Martinuskoor onder leiding van dirigente Ineke van der Meulen en Cantabile Plus onder leiding van Maria Kuijpers-van Leeuwen zingen samen kerstliederen. Cantabile Plus zal op de piano begeleid worden door Jan Damen en bij het Martinuskoor is Paul Henken de organist.

Dit kerstconcert vindt plaats in de Martinuskerk in Princenhage te Breda op zaterdag 16 december van 14.30 uur tot 16.00 uur. De kerk is open vanaf 14.15 uur. Het is vrij entree. Na afloop van het concert is een donatie uiterst welkom.

De koren zullen afwisselend het eigen repertoire zingen. Daarnaast worden ook enkele liederen gezamenlijk gezongen. Een aantal liederen is religieus, maar er wordt ook wereldlijke kerstmuziek gezongen. En natuurlijk zingen we samen met u een aantal kerstliederen.

Na afloop is er een nazit bij Het Roode Hert.

U wordt van harte uitgenodigd naar het concert te komen luisteren

 

Enthousiaste koorleden gezocht.  Cantabilé Plus heeft weer plaats voor nieuwe leden! Als u enthousiast bent over ons mooie koor kunt u drie maal vrijblijvend komen meezingen/luisteren. Als u besluit lid te willen worden, volgt er een stemtest die wordt afgenomen door onze dirigente.

Wij repeteren iedere woensdagmiddag van 14.30 -16.30 uur in Huis van de Heuvel, Mgr. Nolensplein in Breda.

Vriend worden van Cantabile Plus

Cantabile Plus ontvangt geen structurele overheidssubsidie. Wilt u ons ondersteunen? U kunt vriend worden van Cantabile Plus voor tenminste 25 euro per jaar. Vrienden ontvangen digitale nieuwsbrieven en aankondigingen van de muziekuitvoeringen en voor één concert per jaar een gratis entreebewijs en een gereserveerde zitplaats. Bij inschrijving van 50 euro krijgt u  uiteraard twee kaarten per jaar.

Als u vriend wilt worden kunt u zich aanmelden per mail bij de coördinator van Vrienden van Cantabile Plus: vriendenvancantabileplus@gmail.com 

Het rekeningnummer van de vereniging is: NL 72 RABO 0158 8379 08 t.n.v. Cantabile Plus. Wij verwelkomen u graag in onze vriendenkring. Alvast onze hartelijke dank.

 

De dirigent

Curriculum Vitae van de dirigent Maria Kuijpers-van Leeuwen.

Maria Kuijpers-van Leeuwen maakt al op jonge leeftijd muziek in huiselijke kring en in het kerkkoor van haar vader.

Zij studeert in 1977 af aan de Pedagogische Academie met als specialisatie muziek en verzorgt vele jaren de muzieklessen op basisscholen.

Daarnaast wordt zij dirigent van vele koren. Allereerst in haar vorige woonplaats, later in Breda en omstreken

Haar contacten met veel beroeps- en amateurmusici  resulteren in het organiseren van jaarlijkse concerten in zowel het binnen- als het buitenland.

Op dit moment is zij de dirigent Van Cantabile Plus en van het Dongens Mannenkoor en bestuurder van de Projectkoren Personare en Qui Vive

Ons repertoire

Het repertoire is heel gevarieerd en bestaat uit wereldlijke en geestelijke liederen in diverse stijlperioden van de Middeleeuwen tot aan de moderne klassieken .

Hoogtepunten

Vanaf de oprichting in 2006 heeft Cantabile Plus al heel wat speciale concerten verzorgd, alle zorgvuldig samengesteld door onze dirigent Maria Kuijpers-van Leeuwen.

foto: Jan Korebrits

LEES VERDER

Het bestuur

Het bestuur van Cantabile Plus bestaat uit de volgende personen:

Amy Voeten – voorzitter

Nen Heerdink – secretaris

Ria Bosman – penningmeester

Jopie Versteegh – public relations 

Ploni Verharen - lid